Grannsamverkan

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra vårt bostadsområde mindre attraktivt för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområdet. Detta uppnås genom sociala nätverk, t.ex. facebook-gruppen och hemsidan, bestående av boende i området som samarbetar, stödjer och hjälper varandra och samtidigt har en god uppmärksamhet på vad som händer i området.

Grannsamverkan ger också möjlighet till ökad kunskap om risker, hur man förebygger skador och skyddar sin boendemiljö mot brott.

Många fastigheter har ochså extra skydd med DNA märkning smartwater, se infobild

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.