Händer i vårt närområde

Detaljplan Rotfrukten 2 - Publik projektsida

Projektinformation

Syfte

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheterna att komplettera området med bostäder

Tidsplan

Samråd oktober 2020
Granskning kvartal 1-2 2021
Antagande kvartal 2-3 2021

https://sollentuna.projects.se/Views/ProjectPlace/Public.aspx?Site=2892873

Samråd

2020-10-01

Samråd pågår från 1 oktober till och med 1 november 2020. Handlingarna i ärendet hittar du under projektdokument i länken ovan.

Synpunkter på detaljplanen kan senast 2020-11-01 framföras skriftligen till Sollentuna kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 191 86 SOLLENTUNA eller per e-post till shbn@sollentuna.se.

Upplysningar: Monika Stenberg
tel: 010-615 62 18
mail: monika.stenberg@sollentuna.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.