Rökning förbjuden

Publicerad tisdag 28 jan 2020, 08:31

Offentliga lekplatser berörs av det utökade rökförbudet

Lagen: Rökförbudet från den 1 juli 2019 berör offentliga lekplatser som allmänheten har tillträde till. Normalt är det kommunen som är ansvarig för sådan lekplats. Lekplatser som är till för en mer sluten krets av personer omfattas inte. Lekplatsen måste emellertid då vara inhägnad eller tydligt avgränsad på annat sätt.

Vår samfällighet har en lekplatser som är öppen för alla så vi berörs också av de nya reglerna.

Styrelse i föreningar som berörs måste:

  • Tydligt informera om rökförbudet på lekplatsen genom att sätta upp skyltar. Finns det befintliga askkoppar eller liknande på området måste dessa givetvis tas bort.
  • Informera boende om att det är rökförbud på lekplatser. Detta kan göras genom att sätta upp information i trapphuset, skriva om i nyhetsbrev eller på föreningens hemsida.
  • Om någon röker på lekplatsen, informera om att det råder rökförbud. Enligt lagtexten ska den som är ansvarig för att rökförbudet upprätthålls ”ingripa med information och tillsägelser”. Om personen inte rättar sig får denne avvisas från området.

Skinnarängens samfällighets styrelse informerar att det råder rökförbud inom lekplatsernas ytor. ( Se karta/bild med "Rödmarkering" nedanför)

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.